Aidon otti merkittävän askeleen sähkömittaridatan modernisoinnissa ja digitalisoinnissa, kun pilviympäristöllä tehostettiin etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien tuottaman sähkönkulutusdatan ketterää hallintaa.

Näitä tehtiin:

 • Azure-pilviarkkitehtuuri
 • Soveltuvien palveluiden siirto Azure-ympäristöön
 • Tuotekehityskumppanuus läpi pilvimatkan

Uuden sukupolven sähköverkkodatan hallintaa Azuren pilviympäristössä

Aidon Oy on älykkäiden sähkönmittausratkaisujen ja mittausteknologian pohjoismainen markkinajohtaja. Yritys on toimittanut yli 3 miljoonaa energiapalvelulaitetta sähkönjakeluyhtiöille, joiden alaa digitalisaatio koskettaa entistä vahvemmin.

Aidon otti merkittävän askeleen sähkömittaridatan modernisoinnissa ja digitalisoinnissa, kun pilviympäristöllä tehostettiin etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien tuottaman sähkönkulutusdatan ketterää hallintaa.

Pilvisiirtymän toteuttaminen oli luontevaa jatkoa Devecton ja Aidonin kumppanuudelle. Aiemmin Devecto on toteuttanut Aidonille mm. Sulautettujen ohjelmistojen suunnittelua, testausta, testiautomaatioratkaisuja ja testaustyökaluja.

Sähkömittaridatan tulevaisuus on pilvessä

Azure-pilvisiirtymän kautta Aidon halusi kehittää datanhallinnan ratkaisuja, jotka tuottavat välitöntä asiakasarvoa, mutta palvelevat myös tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeita digitalisoituvassa ympäristössä.
Energia-alalla etsitään juuri nyt digitaalisia ratkaisuja, joissa dataa voi käsitellä automatisoidusti, skaalautuvasti ja joustavasti. Myös energian loppukäyttäjät ovat yhä kiinnostuneempia energiaseurannan mahdollisuuksista ja sähkönkulutusdatan seurannasta.

Aidonin pilvisiirtymässä luotiin pilven hallintamalli, joka vastaa erittäin dataintensiivisen palvelun tarpeisiin. Aidonin sähkömittarien kautta kulkeva datamäärä saattaa, riippuen asiakastapauksesta olla hyvinkin suuri, näin ollen etsinnässä oli skaalautuva, innovaatioille avoin ja joustava ratkaisu. Pilviarkkitehtuuri rakennettiin kokonaisvaltaisesti pilvinatiivilla periaatteella, jossa skaalautuva Azure-pilviympäristö ottaisi vastaan kaikki sinne soveltuvat palvelut.

Ratkaisu konseptoitiin ja rakennettiin pilviarkkitehtuurin modernin liiketoiminnan tarpeisiin, jossa datan käsittelyn palveluita voidaan hallita ja kehittää ketterästi. Valmiita pilvipohjaisia palveluita hyödyntävä järjestelmä on käytettävyydeltään joustava, sekä vähentää koodaamisen tarvetta.

Microsoft Azure tarjosi parhaan alustan suuren datamäärän hallinnalle

Microsoft Azure-ympäristö oli luonteva valinta Aidonin datanhallinnan uudistamiselle, sillä se vastaa ketterästi laajan datamäärän hallinnan tarpeisiin.

Azure-ympäristön vahvuus löytyy ennen kaikkea sen kyvykkyydestä muuntautua älykkäästi liiketoiminnan tarpeisiin. Skaalautuva järjestelmä on sopiva alusta rakentaa, testata ja lanseerata palveluita kustannustehokkaasti.

Azure-arkkitehtuuria puolsi mm. se, että järjestelmä on

 • kansainvälisesti skaalautuva
 • tietoturvallinen
 • kustannustehokas käyttöpohjaisella hinnoittelullaan
 • ketterä alusta älykkäiden ratkaisujen jatkokehittämiselle.

Azuren etuna on myös sen sopivuus hybridimalliin, sillä joissain tapauksissa saattavat Aidonin on premises -datajärjestelmät ja private cloud-ratkaisut säilyä tiettyjen kriittisten palveluiden ympäristöinä.

Azure-teknologia tarjoaa älykkäitä ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin

Pilvisiirtymän toteuttaminen vaati kokonaisvaltaista pilviosaamista, jossa Aidonin laitteita yhdistettiin sekä private cloudiin että julkipilveen IoT Hubin kautta Azureen, jonne on toteutettu B2B-palvelurajapintoja sekä käyttöliittymäsovelluksia.

Järjestelmän toiminnalliset hyödyt:

 • Laitteiden lukeminen
 • Laitekonfiguraatioiden hallinta
 • Hälytysten monitorointi
 • Palvelutason monitorointi ja raportointi
 • Vianselvitys

Ei vain toteuttamista, vaan tuotekehityksen ketterää kumppanuutta

Aidonin ja Devecton pilvimatkaa raamitti ketterä yhteistyö, jossa ratkaisuja määriteltiin, innovointiin ja testattiin sujuvassa yhteistyössä. Agile-yhteistyö mahdollisti myös kontrolloidun tuotekehityksen, jossa Devecto toimi kehittävänä teknologiakumppanina.

Pilvisiirtymän keskeinen tavoite oli rakentaa liiketoiminnallinen alusta, josta käsin digitaalisia palveluita voi jatkokehittää ilman fyysisen ympäristön rajoitteita. Devecton ja Aidonin keskusteleva yhteistyö varmisti sen, että alusta rakennettiin kestäväksi tulevaisuuden tarpeita varten.

“Devecton kanssa yhteistyö oli tuloksellista ja hedelmällistä, sillä meidän toiveemme ja tarpeet kartoitettiin laajasti ja ne tulivat näkyville pilviympäristön lopputuloksessa. Yhteistyö oli kaikin puolin sujuvaa, vaikka asiantuntijat työskentelivät eri puolilla Suomea” toteaa Harri Valkonen, Aidonin tuotekehityksestä vastaava johtaja.

Haluatko tietää lisää?

Petri Mähönen

Business Director, IoT and Business solutions

Lue myös