Avant Tecno Oy valmistaa pienkuormaajia joihin voit törmätä lähes kaikkialla maailmassa. Innovatiivinen suunnittelu ja omaperäinen design ovat Avantin ydinosaamista. Avantin yli 200 erilaista työlaitetta mahdollistavat kuormaajan käytön erittäin monipuolisesti hyvin erilaisissa töissä.

Näitä tehtiin:

  • Kehitettiin elektronisen Bosch-Rexroth ohjausyksikön ohjelmisto
  • Rakennettiin HIL testausjärjestelmä ohjausyksikölle
  • Luotiin prosessi ohjelmistokehityskselle yhteistyössä Avant Tecnon tuotekehityksen kanssa.

Elektronisen ohjausyksikön käyttöönotto mullistaa Avant Tecno Oy:n tuotekehitystä – Devecto toimii kumppanina ohjelmistokehityksessä sekä HIL-testauksessa

Devecton ja Avant Tecno Oy:n yhteinen historia alkoi, kun Devecto toteutti näyttölaitteen ohjelmiston Avantin e-sarjan sähköpienkuormaajaan. Yhteistyö syveni, kun Avant siirtyi käyttämään 700- ja 800-sarjan uusissa laitteissa Bosch-Rexrothin elektronista ohjausyksikköä (ECU – Electronic Control Unit).

 

Devecto Bosch Rexrothin palkittuna integraatiokumppanina oli luonteva valinta kehittämään Avantille ohjausyksikköön ohjelmistoa. Kehitystyö ohjelmiston osalta aloitettiin vuoden 2019 alkupuolella ja jo tuolloin oli tiedossa, että elektroniseen ohjausyksikköön siirtyminen tulisi tarkoittamaan kiihtyvää tuotekehitystä. Tämä puolestaan tarkoittaisi entistä suurempaa tarvetta testaukselle.

Tämän vuoksi myös HIL (Hardware-in-the-loop) -testaukseen soveltuvaa ratkaisua alettiin kehittämään jo alkusyksystä 2019. Ohjelmisto sekä testauslaite valmistuivat molemmat loppuvuoden 2019 aikana.

 

Mikä on Hardware-in-the-loop ja mihin sitä tarvitaan?

Hardware-in-the-loop tarjoaa virtuaalisen ympäristön elektronisen ohjausyksikön testaamiseen. Käytännössä kyse on sähkökaapin kokoisesta laitteesta, joka pitää sisällään testattavan ECUn, koneen tärkeimmät sähköiset venttiilit sekä tietokoneen (tässä tapauksessa Beckhoffin sulautettu PC), jolla simuloidaan koneen moottoria, toimilaitteita, ajovoimansiirtoa sekä antureita.

Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan regressiotestauksen alati kehittyvään laitteeseen ja sen ohjelmistoon.

”Elektronisten ohjausyksiköiden sekä näiden ohjelmiston testaaminen pelkillä kenttätesteillä on hidasta ja vaikeaa, eikä kovin ympäristöystävällistä. Tuotekehityksen kiihtyessä HIL-testaukseen panostaminen maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin”, kertoo Avant Tecno Oy:llä kehitysinsinöörinä työskentelevä Antero Salojärvi.

 

Mitä Avantille tehtiin ja mikä on HIL-testauksen rooli kokonaisuudessa?

Avantin siirtyminen elektronisten ohjausyksiköihin oli iso muutos aiempaan nähden. Ohjelmistokehityksen tultua osaksi kokonaisuutta, oli luotava jatkuvan kehittämisen mahdollistava prosessi.

Tämä prosessi muodostuu kolmesta osasta:

  • Ohjelmiston elinkaarenhallinnasta, joka varmistaa jäljitettävyyden kaikessa tehtävässä tuotekehityksessä
  • Ohjelmistokehityksestä
  • Jatkuvasta automaattisesta testauksesta, joka toteutetaan HIL-järjestelmän avulla

 

”Ensimmäinen kehitettävä sekä testattava ominaisuus Avantin laitteeseen oli Stage V -päästömääräysten asettamiin vaatimuksiin vastaaminen. Tämän jälkeen kehitettäväksi ja testattavaksi tulivat kiristyviin käyttöturvallisuusvaatimuksiin liittyvät ominaisuudet kuten ajonesto”, Salojärvi sanoo.

Tulevaisuudessa Avantin laitteiden hydraulisia ominaisuuksia tullaan tuomaan yhä enemmän sähköisen ohjauksen piiriin ja kaikki tähän liittyvä ohjelmallinen tuotekehitys seuraa määriteltyä prosessia.

”Ideoita toiminnallisuuden parantamiseen ja automaatiotason nostoon sähköisen ohjauksen avulla on paljon ja odotan innolla, että pääsemme työstämään niitä. Jatkossa tuotekehitys tulee kiihtymään, mutta prosessin ansiosta se säilyy hallinnassa”, toteaa Salojärvi.

 

Kuvaus tuotekehityksen ja testauksen prosessista.

Yhteistyötä Devecton kanssa jatketaan pitkään

Devecto valikoitui Avantin kumppaniksi ensin elektronisen ohjausyksikön ohjelmiston kehittämiseen Bosch-Rexroth kumppanuuden vuoksi. Hyvin sujuneen ohjelmistokehityksen myötä oli luontevaa, että Devecto rakentaisi myös HIL-testausjärjestelmän Avantille. Devectolla oli kokemusta useiden HIL-testausjärjestelmien rakentamisesta jo ennestään, sillä ne ovat usein osa mallipohjaista suunnittelua, joka on Devecton erikoisosaamista. Testausyksikkö saatiinkin rakennettua kolmessa kuukaudessa.

”Elektronisen ohjausyksikön ohjelmisto ja HIL-testausyksikkö saatiin perusvaatimusten osalta valmiiksi loppuvuonna 2019, vaikka kehittäminen ei tietysti loppunut tähän. Nämä yhdessä ohjelmistokehityksen prosessin kanssa toimivat erinomaisena pohjana pitkään jatkuvalle yhteistyölle Devecton kanssa tuotekehityksen parissa”, sanoo Salojärvi lopuksi.

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Kimmo Rintala

Business Director, Tampere region

Lue myös