SER-tuottajayhteisö ry (SERTY) on perustettu vuonna 2000. Sen tehtävänä on toteuttaa jäsenorganisaatioidensa puolesta sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuu. SERTYn jäsenistö muodostuu sähkö- ja elektroniikkalaitevalmistajista sekä maahantuojista, jotka ovat vuodesta 2005 alkaen olleet vastuussa SE-romun jätehuollosta.

Näitä tehtiin:

  • Kokonaisvaltainen tiedolla johtamisen väline.
  • Pilvipohjainen automaattinen tiedonkäsittelyjärjestelmä.
  • Ketterä sovelluskehitys pilviympäristössä.

Devecto mahdollistaa SERTY:n vision kokonaisvaltaisesta tiedolla johtamisesta

SERTY:n organisaatio on pieni, mutta sen laajaa toimintaa hoidetaan kumppaniverkoston kautta. Verkostoon kuuluu mm. 500 keräyspistettä, kahdeksan sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelypistettä ja useita kuljetusyrityksiä.

Arto Puumalainen on SERTY:n toiminnanjohtaja. Hänen vastuulleen kuuluu organisaation johtaminen kumppaniverkostoa koordinoimalla, sekä yhteisön edunvalvonta ja viranomaisraportointi.

Puumalaisen työskentelyä ohjaa pyrkimys organisaation toiminnan jatkuvaan tehostamiseen, oli kyse sitten taloudellisesta- tai ympäristötehokkuudesta. Aikaisemmin raportointi vei kuitenkin suuren osan työajasta.

”Olen aina pyrkinyt johtamaan SERTY:ä tiedolla. Olin kuitenkin täysin kumppaneilta saatavan tiedon varassa, joita yhdistelin itse manuaalisesti monimutkaisiin Excel-laskentakaavoihin. Näiden pohjalta tein niin ikään manuaalisesti raportteja, joita toimitin eteenpäin toisille kumppaneille. Liian vähän aikaa jäi toiminnan kehittämiselle tiedon pohjalta”, Puumalainen kertoo.

Arto Puumalainen (kuvaaja Opa Latvala)

Devecto löytyi vision toteuttajaksi kumppanin suosittelemana

Puumalainen haaveili ratkaisusta, johon syötettäisiin kaikki SE-romun (SER) operatiiviseen toimintaan liittyvä data, ja jonka perusteella ratkaisu tuottaisi automaattisesti vastaanotto- kuljetus- ja käsittelyraportteja, joiden avulla organisaation tehokkuutta voitaisiin mitata ja kehittää. Ratkaisun tehtävänä olisi eliminoida manuaalinen työ, mutta ennen kaikkea se olisi kehittyvä järjestelmä, jonka avulla olisi mahdollista löytää jatkuvasti uusia tapoja kehittää SERTY:n ja tämän kumppaniverkoston toimintaa.

Puumalainen pyysi kumppaniorganisaatiota selvittämään vaihtoehtoja toimijoista, jotka voisivat auttaa ratkaisun toteuttamisessa. Selvitystyön tuloksena kumppaniksi valikoitu Devecto.

Kun SERTY:n hallitus näytti vihreää valoa Puumalaisen visiolle, voitiin yhteistyö Devecton kanssa aloittaa. Aluksi piti löytää yhteinen kieli, sillä alan termistö ei ole yleisesti tunnettua. Seuraavaksi Puumalaisen ideat piti määritellä konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tehdä karkea tiekartta siitä, missä vaiheessa eri toiminnallisuuksia kehitettäisiin.

”Devecton löydyttyä kumppaniksi oli ensin saavutettava yhteisymmärrys käsitteistä ja tavoitteista. Heillä ei ollut kokemusta meidän alastamme ja itselläni ei puolestaan ollut kokemusta ohjelmistokehityksestä, joten molemmilla oli opeteltavaa. Melko nopeasti pääsimme kuitenkin pisteeseen, jossa voitiin kääriä hihat ja aloittaa ratkaisun kehittäminen”, Puumalainen muistelee.

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin dataan

Kehitystyö aloitettiin puhtaalta pöydältä, sillä mitään aiempaa järjestelmää ei ollut olemassa. Ensimmäinen tavoite oli yhtenäistää käsiteltävä data ja vähentää raportointiin liittyviä manuaalisia työvaiheita.

Aiemmin SERTY:n SE-romun käsittelylaitoksilta vastaanottamat raportit kierrätetyistä raaka-aineista eivät olleet keskenään yhdenmukaisia. Puumalainen joutui manuaalisesti raportoimaan tiedot eteenpäin jätehuollon yrityksille, mikä oli hidas ja virhealtis prosessi. Tämä kokonaisuus automatisoitiin ja samalla kyettiin automatisoimaan jätehuollon yrityksille lähetettävien raporttien muodostaminen.

Koska kuljetus on tärkeä osa SERTY:n hallinnoimaa palveluketjua, haluttiin myös siihen liittyvää raportointia tehostaa. Tähän tarkoitukseen oli olemassa jo valmiita kaupallisia tuotteita, joten sellaista ei ollut järkevää kehittää itse. Devecto auttoi SERTY:ä löytämään ajonhallintajärjestelmä, jonka avulla saatiin myös kuljetuksiin liittyvä raportointi kuntoon.

”Visioni kehitettävästä kokonaisuudesta on suuri, mutta Devectolaiset auttoivat purkamaan sen järkeviin ja toteuttamiskelpoisiin osiin. Kehitystyön ensimmäinen vaihe on ollut nyt tuotantokäytössä muutaman kuukauden ja vaikutukset ovat olleet välittömät. Raportointiin meni aiemmin useampi päivä kuukaudessa, nyt se hoituu muutamassa minuutissa. Virheiden määrä on aiempaan verrattuna lähes olematon. Ja kaikki tämä on vasta alkua”, Puumalainen kertoo.

Kontit matkalla kierrätykseen (kuvaaja Mikael Mäkinen)

Järjestelmän jatkuvaa kehitystä tehdään sprinttimallilla

Kehitystyötä tehdään sprinttimallilla tiiviissä yhteistyössä Puumalaisen ja Devecton välillä. Puumalainen päättää, millaisia toiminnallisuuksia milloinkin kehitetään ja Devecton tiimi purkaa nämä teknisiksi toimenpiteiksi ja julkaisee kahden viikon välein uusia toiminnallisuuksia Puumalaisen testattavaksi.

Osapuolien välinen suhde ei ole kuitenkaan suoraviivainen komentoketju, vaan ideoita pallotellaan puolin ja toisin.
”Tällainen työskentelytapa ei ollut itselleni tuttu, ja aluksi se tuntuikin hyvin intensiiviseltä ja työllisti paljon.

Tuloksia pääsi kuitenkin näkemään sellaisella vauhdilla, että harmitukset haihtuivat nopeasti. Ymmärsin, että näin asiat saadaan tehtyä kerralla oikein”, Puumalainen toteaa.

”Aina voidaan kehittää lisää” – yhteistyö jatkuu

Tällä hetkellä järjestelmän kehityksessä on meneillään toinen vaihe, joka keskittyy sisäisen laskennan toiminnallisuuksien kehittämiseen. Tulevaisuudessa siintää myös visiot tekoälyyn perustuvista simulaatioista, joiden avulla voitaisiin arvioida erilaisten skenaarioiden vaikutusta SERTY:n toimintaan ja hinnoitteluun. Koska ratkaisu on rakennettu Azure-pilviympäristöön, jossa tekoälytoiminnallisuudet ovat helposti saatavilla, on ominaisuuksien täysimittainen hyödyntäminen mahdollista heti, kun dataa on kertynyt riittävästi.

”Näen tämän järjestelmän mahdollisuudet lähes rajattomina. Kaikkia tapoja, joilla SERTY:n toimintaa voisi tiedon avulla tehostaa, on tuskin vielä edes keksitty. Devectosta olemme löytäneet kumppanin, joka ei vain toteuta meidän visiotamme, vaan visioi yhdessä kanssamme”, Puumalainen toteaa lopuksi.

Haluatko tietää lisää?

Petri Mähönen

Business Director, IoT and Business solutions

Lue myös