Valtra-traktorit tunnetaan luotettavuudesta, monipuolisuudesta, kestävyydestä ja Pohjoismaisista juuristaan. Jokainen traktori suunnitellaan erityisesti yksittäisen asiakkaan tarpeisiin ja valmistetaan kestämään vaativimmat ilmastot ja takaamaan suurimman suorituskykytason rankimmissa työolosuhteissa.

Näitä tehtiin:

  • Ohjausjärjestelmäsuunnittelu
  • Ohjelmistoarkkitehtuurin kehitys
  • Järjestelmätestaus

Samaan maaliin pelaten

”Yhteistyö Devecton kanssa virisi jo vuosia sitten. Aluksi tunnustelimme yhteistyötä pienissä projekteissa, joiden onnistumiset siivittivät meitä aina vain suurempiin tuotekehitysprojekteihin. Nyt meille ”adoptoidut” Devecton erikoisosaajat liikkuvat jo maailmalla Valtraa edustamassa.

Arjen työssä emme tee eroa Devecton ja omien työntekijöidemme välillä, vaan kaikki tekevät kehitystyötä yhdessä samaan maaliin pelaten. Tuotekehitys on tiimityötä parhaimmillaan, jossa ideat ja ajatukset jalostuvat yhdessä tehden. Tehtävät jaetaan tasavertaisesti ja kaikki – niin Devecton kuin omakin väki – noudattavat samoja ketterän kehittämisen periaatteita. Devecton ansiosta meillä on käytettävissämme parhaimmat menetelmät ja uusimmat työkalut, joiden avulla parannamme tuotteidemme lisäksi myös omia prosessejamme.

Devecto on tuotekehityksellemme elintärkeä kumppani, sillä saamme heiltä osaajia sekä ohjelmistosuunnitteluun että menetelmäkehitykseen. Devetolaisilla on syvällistä osaamista liikkuvien ajoneuvojen ohjausjärjestelmistä, jotka ovat hyvin keskeisessä osassa tämän päivän traktoreissa. Luotamme Devecton turvallisuusosaamiseen, mallintamistaitoihin sekä ohjelmistojenhallintakykyyn. Tämän lisäksi devectolaiset osallistuvat myös tuotannon järjestelmien kehittämiseen, mikä tekee heistä strategisen kumppanimme.

Koska toimialamme on suhdanneherkkä, resurssitarpeemme vaihtelevat. Erikoispiirteenä tässä yhteistyössä on ennakoiva strateginen suunnittelu, joka helpottaa kummankin osapuolen toimintaa. Olemme vuosien saatossa panneet merkille, että sitoutuminen on Devecton erityinen vahvuus hyvän ohjelmisto-osaamisen lisäksi. Aikataulujen vyöryessä päälle he ovat valmiita joustamaan ja painamaan hommia tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme selvinneet Devecton kanssa yhdessä voittajina monesta tiukasta paikasta.

Devecto on meille luottokumppani, jonka kanssa hommat ovat aina sujuneet saumattomasti. Olemme säilyttäneet aidon tekemisen meiningin kaikki nämä vuodet.”

Pekka Huuskonen

Sähköautomaatiojaoksen jaospäällikkö
Valtra Oy Ab

Ota yhteyttä

Harri Laukkanen

Managing Director

Lue myös