”Toimin Devecton Kajaanin toimipisteen vetäjänä. Toimenkuvani on monipuolinen: vastaan Pohjois-Suomen alueen projektihankinnasta, projektien etenemisestä ja konttorin toiminnan pyörittämisestä. Osallistun myös ohjelmistokehitykseen asiakasprojekteissa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Olen aiemmissa töissäni projektipäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijana havainnut, että minulle mieluisinta työtä on uuden kehittäminen. Sitä saan nykyisessä työssäni tehdä entistä laaja-alaisemmin eri osa-alueilla.

Minulle on tärkeää, että voin jakaa työnantajan kanssa samankaltaiset arvot. Devecton periaate, ”ei väliä missä teet tai miten teet, kunhan teet hyvin”, toteutuu hyvin käytännön arjessa. Työntekijöihin luotetaan ja heille annetaan vapaus tehdä työtään parhaaksi katsomallaan tavalla. Työhön suhtaudutaan ammattimaisesti ja innostuneesti, mutta ilmapiiri on silti rennon letkeä.

Me Devectossa olemme kuin jalkapallojoukkue. Taustaorganisaatio on hyvin rakennettu ja jokaisella on oma roolinsa kokonaisuudessa. Tärkeintä on saada taidoiltaan sopivimmat pelaajat oikeille paikoille, jotta kunkin parhaimmat kyvyt saadaan koko joukkueen käyttöön. Valmentaa ja harjoitellakin pitää, jotta lopputuloksena olisi harmoninen ja tuloksekas yhteispeli. Ohjelmistokehityksen alalla työntekijöiden osaaminen on avainasemassa siinä, kuinka asiakkaiden kanssa pärjätään maailmalla. Siksi Devectolla panostetaankin työntekijöiden kouluttamiseen ja kannustetaan osaamisen jakamiseen.

Devectolla on kaikki edellytykset päästä mestareiden liigaan. Olemme kasvuhakuinen yritys, jossa vallitsee innostunut tekemisen meininki.”

Petri Ingalsuo

Site manager, Kajaani Devecto Oy

Lue myös