KONE­­OPPIMINEN JA TEKOÄLY

auttaa tekemään ratkaisuja

Dataa kerätään nykyään valtavia määriä ja kerätyn datan hyödyntäminen on liiketoiminnan kannalta se merkittävin vaihe. Nykyään laskentatehon lisääntyminen, eri datalähteiden yhdistely ja reaaliaikaisuus mahdollistavat täysin uudenlaisia sovellutuksia monille eri toimialoille.

Koneoppimisen avulla on mahdollista käsitellä suuria datamääriä ja opettaa järjestelmä tunnistamaan rakenteita ja riippuvuuksia suuresta ja vaihtelevasta datamassasta. Tekoäly ymmärtää maailmaa koneoppimisen avulla ja tämän perustella osaa jakaa korkean tason tavoitteita sarjaksi päätöksiä, joista voidaan luoda toimenpiteitä. Reaaliaikasovelluksissa toimenpiteisiin liittyy paljon esimerkiksi säätötekniikkaa ja keskustelua ohjausjärjestelmien halutun tavoitteen saavuttamiseksi.

Devecton osaaminen kattaa hankkeen suunnittelusta ja lähtötilanteen analysoinnista, reaaliaikajärjestelmien ja autonomisten ratkaisujen rakentamiseen.

Ymmärrämme laitteiden ja ratkaisujen lisäksi myös liiketoiminnan tarpeet, pystymme integroimaan ratkaisun osaksi olemassa olevia prosesseja ja visualisoimaan datan sekä tuloksen eri osapuolten käyttöön esimerkiksi liiketoimintapäätösten tueksi.

Service Design

Palvelumuotoilu

Software Development

Ohjelmisto- ja
järjestelmä-
kehitys

Modeling and Simulation

Mallipohjainen suunnittelu ja simulointi

Quality Control and Test Automation

Laadunvarmistus
ja testaus-
automaatio

Robotic Process Automation

Ohjelmisto-
robotiikka (RPA)

Machine Learning and Artificial Intelligence

Koneoppiminen ja tekoäly

MEISTÄ SANOTTUA

  • “Devecton osaajilla on kyky yhdistää ohjelmistoratkaisuissaan tilaajan ja asiakkaiden toiveet tekniseen edelläkävijyyteen.” Lue koko tarina

    Jarl Henrik Bosch Rexroth / Technical manager
  • “Devecton ansiosta meillä on käytettävissämme parhaimmat menetelmät ja uusimmat työkalut, joiden avulla parannamme tuotteidemme lisäksi myös omia prosessejamme.” Lue koko tarina

    Pekka Huuskonen Valtra Oy Ab / Sähköautomaatiojaoksen jaospäällikkö
  • Devecto toi tarvittavat ratkaisuideat, joiden avulla projekti oli mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Tämä kuvastaa heidän kyvykkyyttään ja ratkaisukeskeisyyttään. Lue koko tarina >

    Ilkka Hokkanen Aidon Oy / Sulautettujen järjestelmien arkkitehti