MALLI­POHJAINEN
SUUNNITTELU JA SIMULOINTI

nopeuttaa suunnittelua ja varmistaa laadun

Mallipohjaisen suunnittelun käyttöön ottamisen myötä palveluiden, koneiden ja laitteiden kehityksessä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä nopeamman tuotekehityssyklin ja parantuneen laadun kautta.

Dynaamisen järjestelmämallintamisen avulla pystytään mallintamaan ohjattava järjestelmä, joka voi koostua esimerkiksi hydrauliikasta ja mekaniikasta. Kytkemällä järjestelmämalli oikeasta ympäristöstä saatuun dataan, pystymme optimoimaan ohjausjärjestelmän ja testaamaan toiminnot simuloimalla. Menetelmä mahdollistaa kokonaisvaltaisen ongelmanratkaisun, missä kaikki suunnittelutiimit voivat yhdessä keskittyä parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseen.

Mallipohjainen ohjelmistokehitys suuntaa ajatukset koodaamisesta suunnitteluun ja varsinaisen tuotteen kehittämiseen. Mittaamiseen ja ohjaukseen käytetyt algoritmit ja ohjelmistoarkkitehtuuri pystytään generoimaan suoraan suunnittelumallista.

Mallien pohjalta pystytään rakentamaan simulointiratkaisuja, mitkä mahdollistavat testaamisen ja suunnitteluvirheiden löytämisen ennen kuin varsinaista laitetta on saatavilla. Palveluiden osalta taas pystytään simuloimaan esimerkiksi liiketoimintaympäristöjä, monipuolista käyttäjäjoukkoa, ekosysteemiä tai useaa palvelua.

Service Design

Palvelumuotoilu

Software Development

Ohjelmisto- ja
järjestelmä-
kehitys

Modeling and Simulation

Mallipohjainen suunnittelu ja simulointi

Quality Control and Test Automation

Laadunvarmistus
ja testaus-
automaatio

Robotic Process Automation

Ohjelmisto-
robotiikka (RPA)

Machine Learning and Artificial Intelligence

Koneoppiminen ja tekoäly

MEISTÄ SANOTTUA

  • “Devecton osaajilla on kyky yhdistää ohjelmistoratkaisuissaan tilaajan ja asiakkaiden toiveet tekniseen edelläkävijyyteen.” Lue koko tarina

    Jarl Henrik Bosch Rexroth / Technical manager
  • “Devecton ansiosta meillä on käytettävissämme parhaimmat menetelmät ja uusimmat työkalut, joiden avulla parannamme tuotteidemme lisäksi myös omia prosessejamme.” Lue koko tarina

    Pekka Huuskonen Valtra Oy Ab / Sähköautomaatiojaoksen jaospäällikkö
  • Devecto toi tarvittavat ratkaisuideat, joiden avulla projekti oli mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Tämä kuvastaa heidän kyvykkyyttään ja ratkaisukeskeisyyttään. Lue koko tarina >

    Ilkka Hokkanen Aidon Oy / Sulautettujen järjestelmien arkkitehti