OHJELMISTOROBOTIIKKA

automatisoimme manuaalisia työtehtäviä jolloin saadaan arvokkaat resurssit tuottavaan työhön.

Aikaa vievät rutiininomaiset manuaaliset työtehtävät saattavat syödä organisaation tehokkuutta sekä huonontaa työn laatua. Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation) avulla pystytään luotettavasti automatisoimaan erilaisia manuaalisia työtehtäviä ja suuntamaan arvokkaat resurssit tuottavaan työhön.

Ohjelmistorobotiikan ratkaisut toimivat parhaiten toistuvan logiikan tehtävissä. Käytännössä ratkaisujen avulla pystytään esimerkiksi linkittämään, kopioimaan, vertailemaan ja muokkaamaan yhden tai useamman järjestelmän tiedot ja viemään ne halutussa muodossa loppukohteeseen täysin automaattisesti.

Yhdistämällä tekoälyä on myös mahdollista toteuttaa itseoppivia ohjelmistoratkaisuja. Hankkeessa on tärkeää huomioida prosessit ja ihmiset sekä liittää mukaan myös tulosten tarkastelu, jolloin prosessiin saadaan kytkettyä myös laadunvarmistus.

Hankkeen aloittamiseksi kartoitamme asiakkaan lähtötilanteen ja samalla pyrimme aina huomioimaan hankkeen takaisinmaksuajan. Työmenetelminä käytetään ketteriä menetelmiä ja teknologiaratkaisut ovat kestäviä ja asiakkaan tarpeisiin sovitettuja.

Service Design

Palvelumuotoilu

Software Development

Ohjelmisto- ja
järjestelmä-
kehitys

Modeling and Simulation

Mallipohjainen suunnittelu ja simulointi

Quality Control and Test Automation

Laadunvarmistus
ja testaus-
automaatio

Robotic Process Automation

Ohjelmisto-
robotiikka (RPA)

Machine Learning and Artificial Intelligence

Koneoppiminen ja tekoäly

MEISTÄ SANOTTUA

  • “Devecton osaajilla on kyky yhdistää ohjelmistoratkaisuissaan tilaajan ja asiakkaiden toiveet tekniseen edelläkävijyyteen.” Lue koko tarina

    Jarl Henrik Bosch Rexroth / Technical manager
  • “Devecton ansiosta meillä on käytettävissämme parhaimmat menetelmät ja uusimmat työkalut, joiden avulla parannamme tuotteidemme lisäksi myös omia prosessejamme.” Lue koko tarina

    Pekka Huuskonen Valtra Oy Ab / Sähköautomaatiojaoksen jaospäällikkö
  • Devecto toi tarvittavat ratkaisuideat, joiden avulla projekti oli mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Tämä kuvastaa heidän kyvykkyyttään ja ratkaisukeskeisyyttään. Lue koko tarina >

    Ilkka Hokkanen Aidon Oy / Sulautettujen järjestelmien arkkitehti