PALVELUMUOTOILU

huomioi loppukäyttäjän alusta alkaen

Digitalisaatiohankkeet vaativat aikaa ja panostusta, niin asiakkaalta kuin toimittajaltakin. Tärkeintä hankkeissa on löytää asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet.

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöinen, osallistava suunnittelumenetelmä tai työtapa tarpeiden kartoittamiseen. Se on oikein käytettynä myös vahva keino löytää oikeat vastaukset sekä tahtotila tarpeisiin, osallistaa oleelliset osapuolet hankkeeseen sekä sitouttamaan loppukäyttäjä mukaan jo alkuvaiheessa.Työtä tehdään vahvasti ideoimalla ja yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Palvelumuotoiluajatuksen tulisi olla tiivis osa palveluita kehittävän organisaation sekä liiketoiminnan päivittäistä toimintaa.

Devecton palvelumuotoilun avulla pystymme auttamaan asiakasta liiketoiminta- ja palvelumallien ideoinnista aina lopputuotteen kehittämiseen asti. Yhteistyön aikana huolehdimme, että organisaatiosi kyvykkyys palveluiden tuottamiseen sekä palveluliiketoiminnan kehittämiseen nousee uudelle tasolle.

Service Design

Palvelumuotoilu

Software Development

Ohjelmisto- ja
järjestelmä-
kehitys

Modeling and Simulation

Mallipohjainen suunnittelu ja simulointi

Quality Control and Test Automation

Laadunvarmistus
ja testaus-
automaatio

Robotic Process Automation

Ohjelmisto-
robotiikka (RPA)

Machine Learning and Artificial Intelligence

Koneoppiminen ja tekoäly

MEISTÄ SANOTTUA

  • “Devecton osaajilla on kyky yhdistää ohjelmistoratkaisuissaan tilaajan ja asiakkaiden toiveet tekniseen edelläkävijyyteen.” Lue koko tarina

    Jarl Henrik Bosch Rexroth / Technical manager
  • “Devecton ansiosta meillä on käytettävissämme parhaimmat menetelmät ja uusimmat työkalut, joiden avulla parannamme tuotteidemme lisäksi myös omia prosessejamme.” Lue koko tarina

    Pekka Huuskonen Valtra Oy Ab / Sähköautomaatiojaoksen jaospäällikkö
  • Devecto toi tarvittavat ratkaisuideat, joiden avulla projekti oli mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Tämä kuvastaa heidän kyvykkyyttään ja ratkaisukeskeisyyttään. Lue koko tarina >

    Ilkka Hokkanen Aidon Oy / Sulautettujen järjestelmien arkkitehti