Devecton osaaminen kattaa koko älykkään koneen ohjausjärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen. Palvelut sisältävät lähtötilanteen analysoinnin, sekä reaaliaikajärjestelmien ja autonomisten ratkaisujen rakentamisen. Ymmärrämme laitteiden ja ratkaisujen lisäksi myös liiketoiminnan tarpeet ja pystymme integroimaan ratkaisun osaksi olemassa olevia prosesseja. Tarvittaessa visualisoimme datan sekä tulokset eri osapuolten käyttöön esimerkiksi liiketoimintapäätösten tueksi.

Liikkuvan kaluston järjestelmäkehitys on keskeisintä pelikenttäämme. Palvelumme ovat:

  • Tarvemäärittely ja palvelumuotoilu
  • Ohjausjärjestelmien suunnittelu ja toteutus
  • Käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus
  • Menetelmäkehitys ja testiautomaatio
  • Tuotannon ja huollon työkalujen sekä pilvipohjaisten palveluiden kehitys

Meillä on kokemusta usean eri toimittajan mobiilielektroniikasta ja tuotteista. Bosch Rexrothille olemme virallinen ja palkittu integraattorikumppani. Suunnittelemme ja toteutamme käyttöliittymä- ja ohjausratkaisuja liikkuvaan kalustoon alan suurimmille toimijoille.

Simulaatio ja mallinnus ovat tärkeitä suunnittelumenetelmiä älykkäiden koneiden kehitystyössä. Kyseisillä menetelmillä päästään kehittämään ja testaamaan toimintoja jo ennen kuin varsinainen laite on saatavilla. Käyttämämme mallipohjaisen suunnittelun ja HIL-testauksen avulla tuotteen suunnitteluaikaa voidaan lyhentää merkittävästi.

Liikkuvassa kalustossa koneoppimisella voidaan helpottaa kuljettajan työskentelyä automatisoimalla ja autonomisoimalla toimintoja. Koneoppimisen avulla voidaan jäsentää ajoneuvon ympäröivää tilaa ja tämän perustella jakaa korkean tason tavoitteita sarjaksi päätöksiä, joista voidaan luoda toimenpiteitä. Koneen ohjausjärjestelmä suunnitellaan siten, että se kykenee toteuttamaan nämä toimenpiteet, jotka vaativat paljon säätötekniikkaa ja eri ohjausjärjestelmien keskustelua halutun tavoitteen saavuttamiseksi.

Teollisuudessa koneoppiminen tarjoaa hyötyjä operaattoreiden, huoltohenkilöstön, laadunvalvonnan ja johdon työtehtäviin. Koneoppimisen avulla on mahdollista käsitellä suuria datamääriä, opettaa järjestelmä tunnistamaan rakenteita ja riippuvuuksia sekä havaita poikkeamia normaalista.

Tuotannon ja huollon työkaluilla saadaan liikkuvan kaluston ominaisuudet määriteltyä ja hallittua tuotteen elinkaaren aikana – lue lisää konfiguraation hallinnasta. IoT-ratkaisuilla seurataan laitteen tai koneen elinkaarta, suunnitellaan huoltotarvetta ja optimoidaan toimintaa.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä

Harri Laukkanen

Managing Director