Toimialan trendejä ja haasteita

Energian ja infran toimialue kattaa perinteiset energiayhtiöt kuten sähkön ja lämmön tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja myyntiin keskittyneet yritykset, mutta viime vuosien kehityksen myötä alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Näitä ovat mm. akkuteknologiavalmistajat sekä sähköautojen latauspisteitä ja älyvalaistusta kehittävät palveluntarjoajat. Oman erikoisalansa muodostaa infraan liittyvä palveluntuotanto kuten rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät sovellukset. Energia-alalla Devecto toimii mahdollistajana eri yritysten välillä alan arvoketjun kaikissa vaiheissa – aina mittareiden kehittämisestä tiedon jalostamiseen saakka.

Me Devectolla tarjoamme ratkaisuja sähköntuotantoon, -siirtoon ja varastointiin liittyviin laitteisiin sekä akkuvalmistajien ja latausratkaisuja kehittävien yritysten tarpeisiin. Lisäksi olemme olleet mukana kehittämässä energianhallinnan ratkaisuja mm. LeaseGreenille, joka on Suomen johtava suurten kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen ja älykkäisiin ratkaisuihin erikoistunut cleantech-palveluyritys.

Lue asiakastarina: LeaseGreenin energianhallinnan palvelunäkymä mahdollistaa resurssien keskittämisen ydintekemiseen

Toimialan tarpeet liittyvät vahvasti Internet of Energy eli hajautettujen laitteiden ja ratkaisujen kehittämiseen sekä System of systems -integraatiokehitykseen. Myös energia-alan raportoinnin tarpeet ovat moninaiset: reaaliaikaista dataa tarvitaan niin tilannekuvan muodostamiseen, häiriö- ja asiakashallintaan kuin liiketoimintaprosessien digitalisoinnin tueksi.

Tiedolla johtamisesta ja energia-analytiikasta meiltä Devectolta löytyy runsaasti kokemusta. Esimerkiksi SER-tuottajayhteisö ry:n (SERTY) kanssa toteutimme ratkaisun, jossa kaikki SE-romun (SER) operatiiviseen toimintaan liittyvä data syötetään yhteen paikkaan. Datan pohjalta ratkaisu tuottaa automaattisesti vastaanotto- kuljetus- ja käsittelyraportteja, joiden avulla organisaation tehokkuutta voidaan jatkuvasti mitata ja kehittää paremmaksi.

Lue SERTY:n asiakastarina: ”Raportointiin meni aiemmin useampi päivä kuukaudessa, nyt se hoituu muutamassa minuutissa.”

Energiatuotanto hajaantuu

Esimerkiksi monilla tehtailla ja kauppakeskuksilla on jo käytössä omat aurinkopaneelit, joilla voidaan kattaa tilojen sähkön- ja lämmöntuotantoa. Vastaavien hajautettujen yksiköiden lisääntyessä perinteisten energiayhtiöiden rooli tulee väistämättä muuttumaan. Energiantuotanto ei enää tulevaisuudessa olekaan alan merkittävin liiketoiminta-alue. Mielenkiintoista on, mitä tapoja tulevaisuudessa kehitetään energian varastointiin ja siirtoon.

Sähköautot ja latauspisteet

Liikkuvan kaluston sähköistyessä mm. latauspisteitä ja akkuja kehittävät & valmistavat yritykset lisääntyvät. Markkinoille tulee aiempaa enemmän eri toimijoita, jotka laskuttavat sähköstä.

Energiayhtiöistä operaattoreita: Internet of Energy

Internet of Energy mahdollistaa energian tuotannon ja siirron nopeammin, puhtaammin ja pienemmillä jätemäärillä.

Hiilineutraalius & kiertotalous

Kuten muillakin toimialoilla, myös energian ja infran toimialalla vihreät arvot korostuvat. Esimerkiksi uusiutuvan sähkön käyttö lisääntyy merkittävästi. Materiaalien kierrätys ja energian talteenotto korostuvat.

Älykkäiden kaupunkien kehitys

Älykaupungit ja älyvalaistukseen liittyvät asiat ovat olleet pinnalla jo pitkään. Valaistuksen, lämmityksen ja lukituksen lisäksi kaupunki-infraan kehitetään esimerkiksi jätehuollon älykkäitä ratkaisuja.

Devecton palvelut

Hajautettujen ratkaisujen hallinta (IoT)

IoT-ratkaisujen kehittäminen niin laitteisiin kuin pilviympäristöihin on erikoisosaamistamme. Esimerkiksi asiakkaamme Aidonin pilvisiirtymässä luotiin pilven hallintamalli, jossa lähes miljoonasta sähkömittarista saatava data on ketterästi jalostettavissa modernin liiketoiminnan tarpeisiin.

BI-raportointi ja ohjelmistorobotiikka

Tietojen käsittelyn automatisointi ohjelmistorobotiikan keinoin sekä erilaiset BI-raportit ovat ydinosaamistamme.

Mittarointi ja laitteet

Sulautettu osaaminen (mm. mittarit ja sähkönsiirron/käytön laitteet, sähköautojen laturit)

  • Langattomat ratkaisut (BLE + mobiiliteknologiat)
  • Testaus ja laadunvarmistus (Condis)
Liiketoiminnan digitalisointi ja analytiikka

Mittarointi ja datan määrä kasvaa jatkuvasti kun jäljitettävyys on tärkeää. Myös energian loppukäyttäjät vaativat entistä tarkempaa tietoa käyttämänsä energian lähteistä ja ovat yhä kiinnostuneempia energiaseurannan mahdollisuuksista. Asiakkaamme Serty puolestaan raportoi eteenpäin viranomaistahoille. Me Devectolla olemme rakentaneet lukuisia ratkaisuja laajan datamäärän hallintaan.

Simulointi ja mallinnus

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Petri Mähönen

Business Director, IoT and Business solutions