Energian ja infran toimialue kattaa perinteiset energiayhtiöt kuten sähkön ja lämmön tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja myyntiin keskittyneet yritykset, mutta viime vuosien kehityksen myötä alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Näitä ovat mm. akkuteknologiavalmistajat sekä sähköautojen latauspisteitä ja älyvalaistusta kehittävät palveluntarjoajat. Oman erikoisalansa muodostaa infraan liittyvä palveluntuotanto kuten rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät sovellukset.

Energia-alalla Devecto toimii mahdollistajana eri yritysten välillä alan arvoketjun kaikissa vaiheissa – aina mittareiden kehittämisestä tiedon jalostamiseen saakka.

Toimialan tarpeet liittyvät vahvasti hajautetun energiantuotannon ratkaisuihin ja ekosysteemien välisiin integraatioihin. Myös energia-alan raportoinnin tarpeet ovat moninaiset: reaaliaikaista dataa tarvitaan niin tilannekuvan muodostamiseen, häiriö- ja asiakashallintaan kuin liiketoimintaprosessien digitalisoinnin tueksi.

Toimialan trendejä ja haasteita:

  • Internet of Energy: Energiatuotanto hajaantuu
  • Sähköautot ja latauspisteet
  • Energianhallinta ja optimointi
  • Hiilineutraalius ja kiertotalous
  • Älykkäiden kaupunkien kehitys

Internet of Energy: Energiantuotanto hajaantuu

Internet of Energy mahdollistaa energiantuotannon ja siirron nopeammin, puhtaammin ja pienemmillä jätemäärillä.

Esimerkiksi monilla tehtailla ja kauppakeskuksilla on jo käytössä omat aurinkopaneelit, joilla voidaan kattaa tilojen sähkön- ja lämmöntuotantoa. Vastaavien hajautettujen yksiköiden lisääntyessä perinteisten energiayhtiöiden rooli tulee väistämättä muuttumaan. Energiantuotanto ei enää tulevaisuudessa olekaan alan merkittävin liiketoiminta-alue. Mielenkiintoista on, mitä tapoja tulevaisuudessa kehitetään energian varastointiin ja siirtoon.

Sähköautot ja latauspisteet

Liikkuvan kaluston sähköistyessä mm. latauspisteitä ja akkuja kehittävät & valmistavat yritykset lisääntyvät. Markkinoille tulee aiempaa enemmän eri toimijoita, jotka laskuttavat sähköstä.

Me Devectolla tarjoamme ratkaisuja sähköntuotantoon, -siirtoon ja varastointiin liittyviin laitteisiin sekä akkuvalmistajien ja latausratkaisuja kehittävien yritysten tarpeisiin.

Energianhallinta ja optimointi

Energian kokonaistarve on vahvassa kasvussa ja nykyisten energiaresurssien käytön optimointi korostuu tulevaisuudessa. Optimointia voidaan tukea energiankulutusta mittaamalla, yhdistämällä esimerkiksi olosuhde tai käyttöä sekä ohjaamalla energiaa käyttäviä ratkaisuja tietojen yhdistelmän pohjalta.

Me Devectolla olemme mukana kehittämässä energianhallinnan ratkaisuja mm. LeaseGreenille, joka on Suomen johtava suurten kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen ja älykkäisiin ratkaisuihin erikoistunut cleantech-palveluyritys.

Hiilineutraalius & kiertotalous

Kuten muillakin toimialoilla, myös energian ja infran toimialalla vihreät arvot korostuvat. Esimerkiksi uusiutuvan sähkön käyttö lisääntyy merkittävästi. Materiaalien kierrätys ja energian talteenotto korostuvat.

Tiedolla johtamisesta ja energia-analytiikasta meiltä Devectolta löytyy runsaasti kokemusta. Esimerkiksi SER-tuottajayhteisö ry:n (SERTY) kanssa toteutimme ratkaisun, jossa kaikki SE-romun (SER) operatiiviseen toimintaan liittyvä data syötetään yhteen paikkaan. Datan pohjalta ratkaisu tuottaa automaattisesti vastaanotto- kuljetus- ja käsittelyraportteja, joiden avulla organisaation tehokkuutta voidaan jatkuvasti mitata ja kehittää paremmaksi.

Älykkäiden kaupunkien kehitys

Älykaupungit ja älyvalaistukseen liittyvät asiat ovat olleet pinnalla jo pitkään. Valaistuksen, lämmityksen ja lukituksen lisäksi kaupunki-infraan kehitetään esimerkiksi jätehuollon älykkäitä ratkaisuja.

Devecton palvelut

Hajautettujen ratkaisujen hallinta ja IoT

IoT-ratkaisujen kehittäminen niin laitteisiin kuin pilviympäristöihin on erikoisosaamistamme. Esimerkiksi asiakkaamme Aidonin pilvisiirtymässä luotiin pilven hallintamalli, jossa lähes miljoonasta sähkömittarista saatava data on ketterästi jalostettavissa modernin liiketoiminnan tarpeisiin.

BI ja raportointi

Kerätyn datan pohjalta on mahdollista luoda tiedolla ohjaamisen mahdollistavia dynaamisia Power BI raportteja, räätälöityjä työpöytänäkymiä sekä liikkuvaa työtä tukevia KPI-rataa esimerkiksi mobiiliin.

Mittarointi ja laitteet

Sulautettu osaaminen (mm. mittarit ja sähkönsiirron/käytön laitteet, erilaiset anturit, sähköautojen laturit). Langattomat tiedonsiirtoratkaisut (BLE + mobiiliteknologiat).Testiautomaatio ja laadunvarmistusratkaisut (Condis)

Liiketoiminnan digitalisointi ja analytiikka

Mittarointi ja datan määrä kasvaa jatkuvasti kun jäljitettävyys on tärkeää. Myös energian loppukäyttäjät vaativat entistä tarkempaa tietoa käyttämänsä energian lähteistä ja ovat yhä kiinnostuneempia energiaseurannan mahdollisuuksista. Asiakkaamme Serty puolestaan raportoi eteenpäin viranomaistahoille. Me Devectolla olemme rakentaneet lukuisia ratkaisuja laajan datamäärän hallintaan.

Simulointi ja mallinnus

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Goforen asiakastarinat

Case E.ON

Vapaus on sähköistä.

E.ON Energie Deutschland GmbH etsi teollisen muotoilun yhteistyökumppania, joka auttaisi sitä mullistamaan sekä julkisen että yksityisen sektorin sähköautojen latausasemien markkinat.

Case Caruna

Sähköverkkoyhtiö Caruna etsi ketterässä pilotissa Goforen kanssa rajoja tekoäly- ja datapohjaiselle ennustamiselle. Tuloksena syntynyt sähkönkäytön ennustetyökalu yhdistää dataa laajasti ja tarjoaa skenaarion yhteiskunnan sähköistymisestä

Case Virta

Virta pyrkii vauhdittamaan sähköajoneuvoihin siirtymistä tuomalla kaikki ekosysteemin tärkeimmät tahot yhteen. Tavoitteenamme on edistää Virran palveluihin siirtymistä vuorovaikutuksen, käytettävyyden ja houkuttelevien visuaalisten elementtien avulla.

Case Hitachi ABB Power Grids

Sähkönjakelun hallinta intuitiiviseksi käyttäjien ehdoilla.

Hitachi ABB Power Grids ja Gofore ovat yhteistyössä kehittäneet MicroSCADA Pro -automaatiojärjestelmän käytettävyyttä jo useita vuosia.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Petri Mähönen

Business Director, IoT and Business solutions