Devectolaisten osaaminen hyödyttää yritystäsi, olipa kehityslistallasi mitä tahansa health care -laitteisiin liittyvää. Esimerkiksi yksilöiden omat mittalaitteet tulevat yleistymään, jotta terveyden etädiagnosointia ja etälääketiedettä voidaan kehittää pidemmälle. Varsinkin lääkintälaitepuolella tiukat standardit ja alan lainsäädäntö asettavat kuitenkin omat reunaehtonsa digitaaliselle kehitykselle.

Teknologian kehityksessä me Devectolla voimme olla tukena ja teknisen ratkaisun toimittajana silloin, jos yrityksesi kehittää terveysteknologian laitteita, digitaalisia palveluita, tietojärjestelmiä tai mobiiliohjelmistoja terveydenhuollon tarpeisiin.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian sovellukset

Hyvinvointi- ja terveysteknologian sovelluksia ovat muun muassa:

 • Fyysisen kunnon ylläpito, seuranta ja kuntoutus
 • Henkilökohtainen terveydentilan mittaaminen, seuranta ja sähköiset palvelut
 • Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät mobiilisovellukset
 • Yksilön turvallisuuteen liittyvät teknologiat ja palvelut
 • Sosiaaliset ja yhteisölliset tuotteet ja palvelut
 • Apuvälineet ja robotit
 • Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät pelisovellukset
 • Terveydenhuollon tietojärjestelmät
 • Sosiaali- ja terveyspalvelun asiakastietojärjestelmät ja toiminnanohjaus
 • Etäterveydenhuolto
 • Terveystiedon louhinta

Terveysteknologian erityisvaatimukset

Kun harkitset yhteistyötä kanssamme, voit luottaa siihen että tunnemme:

 • 13485 ISO, terveydenhuollon laitteiden laatustandardin
 • Lääkinnällisiä laitteita koskevat asetukset (EU) 2017/745 (MDR)
 • Tietosuojaan liittyvät kysymykset
 • ITIL parhaat käytännöt

Terveydenhuollon laitteiden laatustandardin, 13485 ISO-standardin tuntemus ja sen ohjeistusten noudattaminen on tärkeää kaikissa digikehityshankkeissa, joita tehdään mm. lääkintälaitepuolelle. Meillä Devectolla on sekä teknistä osaamista että standardin asettamien vaatimusten tuntemus. Lisäksi asiantuntijoiltamme löytyy osaamista biomekaniikasta ja fysiologiasta, mikä on merkittävää, kun lähdetään kehittämään esimerkiksi liikuntateknologian sovelluksia.

Devecton palvelut

Laiteläheiset ohjelmistot
 • Sulautetut järjestelmät
 • Ohjaimet ja logiikat
 • Mittaukset ja anturit
 • Langattomat ratkaisut
 • Testaus ja laadunvarmistus
Pilvipohjaiset ratkaisut ja integraatiot

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Web- ja mobiilisovellukset

Sulautettu osaaminen (mm. mittarit ja sähkönsiirron/käytön laitteet, sähköautojen laturit)

 • Langattomat ratkaisut (BLE + mobiiliteknologiat)
 • Testaus ja laadunvarmistus (Condis)
Laadunvarmistus ja testiautomaatio

Mittarointi ja datan määrä kasvaa jatkuvasti kun jäljitettävyys on tärkeää. Myös energian loppukäyttäjät vaativat entistä tarkempaa tietoa käyttämänsä energian lähteistä ja ovat yhä kiinnostuneempia energiaseurannan mahdollisuuksista. Asiakkaamme Serty puolestaan raportoi eteenpäin viranomaistahoille. Me Devectolla olemme rakentaneet lukuisia ratkaisuja laajan datamäärän hallintaan.

Robotiikka ja simulointiratkaisut

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Petri Ingalsuo

Director, Technology and Kajaani region