Liikkuvan kaluston (mobile machinery) toimiala kattaa laajasti erilaisia koneita maa- ja metsätalouden kalustosta (traktorit, leikkuupuimurit, metsäkoneet) kaivos- ja rakennustyömaakoneisiin (nosturit, maansiirtokoneet, murskaimet, kaivos- ja tunnelointikoneet, kuorma-autot) sekä satamakoneisiin ja laivoihin. Jos yrityksenne valmistaa näitä koneita, toimialan kehitysnäkymien tuntemisesta on hyötyä.

Devecton palvelut kattavat liikkuvan kaluston ohjelmistotarpeet koko elinkaaren osalta tuotekehityksesta tuotannon ja huollon työkaluihin sekä operaativisen toiminnan järjestelmiin.

Liikkuvan kaluston autonomia ja liitettävyys toisiin koneisiin & ympäristöön vain lisääntyvät lähivuosina, koska se lisää tehokkuutta ja helpottaa työtä. Tämä on positiivista, sillä koneiden älykkyyden kasvaessa myös niistä saatavan datan hyödyntämistä voidaan kehittää pidemmälle.

Tutustu tarkemmin: Devecton strategia – pelikentät

Toimialan trendejä ja haasteita:

 • Tehokkuuden lisääminen, robotiikka ja automaatiotason nostaminen
 • Sähköistyminen ja hiilijalanjäljen optimointi
 • Väyläratkaisut sekä V2X/V2V-kommunikaatio
 • Turvallisuudesta huolehtiminen
 • Elinkaarenhallinta ja kustannustehokkuus

Robotiikka ja autonomiset koneet

Robotiikka ja autonomiset koneet tuovat automaation metsiin ja pelloille. Autoteollisuudesta tutut älykkäiden ratkaisujen trendit ovat tulossa voimakkaasti myös off-road laitteiden puolelle. Maataloudessa tämä näyttäytyy esimerkiksi niin, että tulevaisuudessa pellolla työskentelee monta traktoria kerrallaan, mutta vain yhtä niistä ajaa kuljettaja.

Kaivosteollisuudessa liikkuvan kaluston autonomia on jo viety varsin pitkälle, koska kaivoksista ihmiset on mahdollista ulkoistaa kokonaan ja käyttää etäohjausta. Metsäkonepuolella kehitteillä on mm. puiden tunnistusta videokuvan perusteella.

Automaation ja autonomian kehityksessä oleellinen työkalu on digitaalinen prototyyppi.

Hiilijalanjäljen vähentäminen

Hiilijalanjäljen vähentäminen ohjaa liikkuvan kaluston kehitystä kohti energiatehokkaampia, sähkökäyttöisiä koneita ja hybridiratkaisuja. Nykyiset standardit vaativat koneilta entistä vähäpäästöisempiä ja taloudellisempia moottoreita. Täyssähköisiä koneita on ollut jonkin aikaa jo käytössä mm. kaivospuolella, ja ne ovat vahvasti tulossa myös satamiin ja rakennustyömaille.

Väyläratkaisut sekä V2X/V2V-kommunikaatio

Automaattisesti seuraavalle pellolle siirtyvä traktori, automaattiovet jotka tunnistavat lähestyvän trukin tai automaattivarasto, josta kone osaa itse pyytää tarvitun materiaalin tai työkalun – nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten V2X- ja V2V-kommunikaatio tulevaisuudessa tehostaa työkoneiden suorittamia prosesseja.

Vehicle-to-vehicle ja vehicle-to-everything kommunikointi vie liikkuvan kaluston kehitystä kohti autonomiaa. Muun muassa 5G verkon kehitys tulee tuomaan tähän uusia mahdollisuuksia.

Koneiden sisäiset väyläratkaisut ja ohelmistoarkkitehtuurit kehittyvät jatkuvasti. Ohjelmistoarkkitehtuurien lisäksi tunnemme hydrauliikan komponentit, mikä on oleellista liikkuvan kaluston automatisoinnissa.

Turvallisuudesta huolehtiminen

Kun koneiden autonomisuus kasvaa, turvallisuuskriteerit kiristyvät. Toiminnallisella turvallisuudella varmistetaan, etteivät autonomiset laitteet ja koneet ole vaaraksi ihmiselle, muille laitteille ja ympäristölle.

Keskeistä on, että standardien ja säännösten asettamat turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon ohjelmistosuunnittelussa. Toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset tunteva kumppani osaa valita turvallisuuskriteerien edellyttämät, soveltuvat ratkaisut myös tilanteissa, jossa ohjelmistoratkaisut ovat oleellisessa osassa turvallista toimintaa.

Elinkaarenhallinta ja kustannustehokkuus

Tarkoin suunnittelut järjestelmäintegraatiot helpottavat liikkuvan kaluston elinkaarenhallintaa. Liikkuvan kaluston älykkyyden kehittyessä jokainen yksittäinen kone saattaa sisältää yhä enemmän räätälöityjä ominaisuuksia. Tämä asettaa vaatimuksia tuotantonnossa käytettäville ohjelmistotyökaluille.

Jo tuotantovaiheesssa on mietittävä myös sitä, mitä tapahtuu, kun kone lähtee asiakkaalle. Kaluston huollosta ja käytöstä vastaavilla pitää olla käytössään asianmukaiset työkalut, joilla koneen käyttöä päästään seuraamaan ja tehostamaan. Ohjelmistopäivitykset ja asetusten tekeminen tehdään jatkossa yhä useammin etäyhteyksien kautta, mikä tulee huomioida ohjelmistotyökalujen suunnittelussa.

Devecton palvelut

Järjestelmäsuunnittelu, mallinnus ja simulointi
Väyläratkaisut ja arkkitehtuurit
 • CAN: CANopen, J1939
 • ISOBUS
 • Diagnostiikka protokollat: OTX/ODX
 • AutoSAR
 • Robot Operating System
Käyttöliittymäratkaisut

Käyttöliittymäratkaisut, muun muassa:

 • Qt
 • Web pohjaiset teknologiat
 • ISOBUS
 • CODESYS
Sovelluskehitys ohjaimiin ja ohjausyksiköihin
 • Useat eri ohjaimet tuttuja
 • Sovelluskehitys ohjaimiin – C/C++, Codesys / IEC 61131-3
 • Vankka hydrauliikkaosaaminen
 • Säätö- ja ojausalgoritmikehitys (ks mallipohjainen suunnittelu)
 • Turvallisuusanalyysit
 • Laadunvarmistus, HIL testaus
Tuotannon ja huollon työkalut
 • Järjestelmäintegraatiot ja ohjelmistotyökalut tuotantoon
 • Huoltomiesten työkalut ja liitettävyys koneeseen
 • Etäkäyttö ja etähuoltoratkaisut
 • Lue lisää: Elinkaari hallussa?
IoT ratkaisut
 • Edge ja connectivity laitteet
 • Tiedonsiirtoprotokollat ja tietoturva
 • Pilvipalvelut
 • Integraatiot muihin järjestelmiin
 • Raportointi ja BI ratkaisut
Projektinveto ja turvallisuus
 • Vaatimukset, palvelumuotoilu, projektinsuunnittelu, esisuunnitelu/tutkimukset​
 • Ketterät menetelmät projektinhallinnassa: Product owner / scrum master, raportointi ja läpinäkyvyys, SaFe roolit
 • Järjestelmien ylläpito​
 • Prosessit turvallisuuskriittisten järjestelmien toteutukseen​: IEC61508, ISO25119, ISO13849​
 • Koulutus ja konsultointi​: Prosessit ja ohjelmistokehityksen menetelmät.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Harri Laukkanen

Managing Director