Roolit muuttumassa

Teknologioiden kehittyessä nämä perinteiset roolit ovat kuitenkin muuttumassa. Siksi olemme koonneet tälle sivulle näkemyksiämme siitä, mitä muutoksia 5G-verkon kehitys tuo mukanaan ja miten me Devectolla voimme olla tukenasi.

Lue artikkeli: Devecton Oulun toimipisteen vetäjä Jani Leskinen innostuu 5G-verkon mahdollisuuksista

Älykkäiden laitteiden ja koneiden kehityksessä tietoliikenteen uusimpien trendien tunteminen on tärkeää, koska tietoliikenteen ratkaisut käytännössä mahdollistavat digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittämisen kaikilla muilla toimialoilla.

Megatrendinä 5G

5G-verkon ymmärtäminen ja soveltaminen näkyy jo liikkuvan kaluston (linkki toimialasivulle) ja teollisuuden (linkki toimialasivulle) digitaalisessa palvelukehityksessä. On todennäköistä, että 5G tulee korvaamaan esimerkiksi tehdasalueiden sisäisiä verkkoja.

Monet perinteiset operaattorit miettivätkin nyt, miten pystyisivät tarjoamaan privaattiverkon palveluita yritysten käyttöön. Alalle on tullut myös kokonaan uusia toimijoita, jotka keskittyvät pelkästään private LG:n ja private 5G ratkaisujen tarjoamiseen.

Pelikenttä on murroksessa, sillä 5G verkko mahdollistaa myös sen, että isot teollisuusyritykset voivat jatkossa toimia operaattoreina omille verkoilleen. Tässä kehityksessä me Devectolla pystymme olemaan paitsi asiakasyritystemme myös heidän kumppaneidensa tukena, koska tunnemme sekä tietoliikenneratkaisut että mahdollisuudet älykkäiden laitteiden päässä.

Verkkoteknologioiden kehittäjille ja laitevalmistajille voimme olla tukena ohjelmistokehityksessä tai tekemässä ohjelmistokehitystä tukevia ratkaisuja kuten testiautomaatiota – Tuotekehityksen kaksi kovaa T:tä – tehokkuus ja testiautomaatio

Mitä 5G:n ja älyverkkojen kehityksestä seuraa?

5G myötä tietoliikenneverkot monipuolistuvat ja erilaisia verkkoja voidaan räätälöidä eri käyttötarkoituksiin. Fyysinen verkko pystytään ”viipaloimaan” eli tarjoamaan lohkojen avulla tietty kapasiteetti varmuudella riippumatta verkon muista käyttäjistä. Näin pystytään tarjoamaan helposti luotettavia ratkaisuja, jotka vastaavat suoraan esimerkiksi teollisuuden kiristyviin laatuvaatimuksiin.

Kun tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa, automaation mahdollisuudet lisääntyvät ja esimerkiksi teollisuuden etäohjaus tulee yleistymään. Koneoppiminen (tähän sopisi linkki ratkaisujen sivulle) ja tekoäly puolestaan mahdollistavat älyverkkojen kehittämisen edelleen. Kun verkkoja pystytään ohjaamaan ja optimoimaan entistä älykkäämmin, digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittäminen ylipäätään helpottuu ja tehostuu.

Devecto on mukana kehittämässä paitsi tulevaisuuden tietoliikenneverkkoja mutta myös sovelluksia, joita uudet teknologiat edellyttävät, jotta niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvan kaluston valmistuksessa.

Reunalaskenta

5G teknologia tarjoaa lyhyttä viivettä ilmarajapinnassa mahdollistaen uuden tyyppisten palveluiden kehittämisen mobiiliverkoissa. Lyhyestä viiveestä ei päästä kuitenkaan nauttimaan jos itse tiedonkäsittely tapahtuu kaukana loppukäyttäjästä tai palvelusta. Reunalaskenta tuo tiedonkäsittelyn lähellä käyttäjää pieneen hajautettuun pilveen. Tämän myötä laskentaa voidaan tehdä verkossa ilman, että sovelluksen suorituskyky heikkenee.

Reunalaskenta mahdollistaa palveluiden kehittämisen, kun viivevaatimukset ovat tiukat. Lisätty todellisuus (augmented reality) nähdään usein esimerkkinä tälläisestä sovelluksesta. Teollisuudessa mahdollisuudet ovat lukemattomat. Automatisoidut tehtaat tai autonomiset liikkuvat laitteet voivat hyödyntää reunalaskentaa hajautetussa pilvessä.

Reunalaskenta mahdollistaa tietojen käsittelyn siirtämisen mobiililaitteelta verkkoon ilman että suorituskyky huononee. Tämä mahdollistaa isomman tietojenkäsittelykapasiteetin ilman, että mobiililaitteen kustannustaso nousee. Tietojenkäsittelyn siirtäminen verkkoon vähentää myös itse mobiililaitteen tehonkulutusta. Kun tiedonkäsittely tapahtuu pilvessä voidaan samaan ympäristöön sisällyttää myös muita toiminnallisuuksia kuten tekoälyä ja koneoppimista.

Devecton palvelut

Laiteläheiset ohjelmistot
  • Sulautetut järjestelmät
  • Ohjaimet ja logiikat
  • Mittaukset ja anturit
  • Langattomat ratkaisut
  • Testaus ja laadunvarmistus
Pilvisovellukset

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Virtualisointi ja DevOps

Sulautettu osaaminen (mm. mittarit ja sähkönsiirron/käytön laitteet, sähköautojen laturit)

  • Langattomat ratkaisut (BLE + mobiiliteknologiat)
  • Testaus ja laadunvarmistus (Condis)
Laadunvarmistus ja testiautomaatio

Mittarointi ja datan määrä kasvaa jatkuvasti kun jäljitettävyys on tärkeää. Myös energian loppukäyttäjät vaativat entistä tarkempaa tietoa käyttämänsä energian lähteistä ja ovat yhä kiinnostuneempia energiaseurannan mahdollisuuksista. Asiakkaamme Serty puolestaan raportoi eteenpäin viranomaistahoille. Me Devectolla olemme rakentaneet lukuisia ratkaisuja laajan datamäärän hallintaan.

Datan keräys ja raportointi

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Jani Leskinen

Business Director, Oulu region