Teknologioiden kehittyessä nämä perinteiset roolit ovat kuitenkin muuttumassa. Siksi olemme koonneet tälle sivulle näkemyksiämme siitä, mitä muutoksia 5G-verkon kehitys tuo mukanaan ja miten me Devectolla voimme olla tukenasi.

Lue artikkeli: Devecton Oulun toimipisteen vetäjä Jani Leskinen innostuu 5G-verkon mahdollisuuksista

Me Devectolla kehitämme ohjelmistoja ja -palveluita teknologiasektorin asiakkaillemme ja autamme heitä uusimpien teknologioiden, kuten 5G, IoT ja pilvialustojen käyttöönotossa.

Älykkäiden laitteiden ja koneiden kehityksessä tietoliikenteen uusimpien trendien tunteminen on tärkeää, koska tietoliikenteen ratkaisut käytännössä mahdollistavat digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittämisen kaikilla muilla toimialoilla.

 

Toimialan trendejä ja haasteita:

 • 5G-verkon ymmärtäminen ja soveltaminen
 • Privaattiverkot
 • Pilvi- ja reunalaskenta
 • Tekoäly ja koneoppiminen

Megatrendinä 5G

5G-verkon ymmärtäminen ja soveltaminen näkyy jo liikkuvan kaluston ja teollisuuden digitaalisessa palvelukehityksessä. On todennäköistä, että 5G tulee korvaamaan esimerkiksi tehdasalueiden sisäisiä verkkoja.

Monet perinteiset operaattorit miettivätkin nyt, miten pystyisivät tarjoamaan privaattiverkon palveluita yritysten käyttöön. Alalle on tullut myös kokonaan uusia toimijoita, jotka keskittyvät pelkästään private LTE:n ja private 5G ratkaisujen tarjoamiseen.

Pelikenttä on murroksessa, sillä 5G verkko mahdollistaa myös sen, että isot teollisuusyritykset voivat jatkossa toimia operaattoreina omille verkoilleen. Tässä kehityksessä me Devectolla pystymme olemaan paitsi asiakasyritystemme myös heidän kumppaneidensa tukena, koska tunnemme sekä tietoliikenneratkaisut että mahdollisuudet älykkäiden laitteiden päässä.

Verkkoteknologioiden kehittäjille ja laitevalmistajille voimme olla tukena ohjelmistokehityksessä tai tekemässä ohjelmistokehitystä tukevia ratkaisuja kuten testiautomaatiota – Tuotekehityksen kaksi kovaa T:tä – tehokkuus ja testiautomaatio

Mitä 5G:n ja älyverkkojen kehityksestä seuraa?

5G myötä tietoliikenneverkot monipuolistuvat ja erilaisia verkkoja voidaan räätälöidä eri käyttötarkoituksiin. Fyysinen verkko pystytään ”viipaloimaan” eli tarjoamaan lohkojen avulla tietty kapasiteetti varmuudella riippumatta verkon muista käyttäjistä. Näin pystytään tarjoamaan helposti luotettavia ratkaisuja, jotka vastaavat suoraan esimerkiksi teollisuuden kiristyviin laatuvaatimuksiin.

Kun tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa, automaation mahdollisuudet lisääntyvät ja esimerkiksi teollisuuden etäohjaus tulee yleistymään. Koneoppiminen ja tekoäly puolestaan mahdollistavat älyverkkojen kehittämisen edelleen. Kun verkkoja pystytään ohjaamaan ja optimoimaan entistä älykkäämmin, digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittäminen ylipäätään helpottuu ja tehostuu.

Devecto on mukana kehittämässä paitsi tulevaisuuden tietoliikenneverkkoja mutta myös sovelluksia, joita uudet teknologiat edellyttävät, jotta niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvan kaluston valmistuksessa.

Pilvi- ja reunalaskenta

Pilvilaskennassa siirrytään tiettyyn erityiseen tarkoitukseen suunnitellusta laitteistosta yleiskäyttöiseen palvelin -laitteistoon. Eri sovellukset voivat siten käyttää samaa laitteistoa. Pilvi ympäristö tarjoaa myös joustavaa resurssien skaalautumista kulloisenkin tarpeen mukaan. Pilvilaskenta on yleistynyt tietoliikenneverkoissa ja on tulossa myös mobiiliverkkopuolelle.

5G teknologia tarjoaa lyhyttä viivettä ilmarajapinnassa mahdollistaen uuden tyyppisten palveluiden kehittämisen mobiiliverkoissa. Lyhyestä viiveestä ei päästä kuitenkaan nauttimaan jos itse tiedonkäsittely tapahtuu kaukana loppukäyttäjästä tai palvelusta. Reunalaskenta tuo tiedonkäsittelyn lähellä käyttäjää pieneen hajautettuun pilveen. Tämän myötä laskentaa voidaan tehdä verkossa ilman, että sovelluksen suorituskyky heikkenee.

Reunalaskenta mahdollistaa palveluiden kehittämisen, kun viivevaatimukset ovat tiukat. Lisätty todellisuus (augmented reality) nähdään usein esimerkkinä tälläisestä sovelluksesta. Teollisuudessa mahdollisuudet ovat lukemattomat. Automatisoidut tehtaat tai autonomiset liikkuvat laitteet voivat hyödyntää reunalaskentaa hajautetussa pilvessä.

Reunalaskenta mahdollistaa tietojen käsittelyn siirtämisen mobiililaitteelta verkkoon ilman että suorituskyky huononee. Tämä mahdollistaa isomman tietojenkäsittelykapasiteetin ilman, että mobiililaitteen kustannustaso nousee. Tietojenkäsittelyn siirtäminen verkkoon vähentää myös itse mobiililaitteen tehonkulutusta. Kun tiedonkäsittely tapahtuu pilvessä voidaan samaan ympäristöön sisällyttää myös muita toiminnallisuuksia kuten tekoälyä ja koneoppimista.

Tekoäly ja koneoppiminen

5G mobiiliverkkojen vaatimukset kasvavat tiedonsiirron tehokkuuden ja palvelunlaadun suhteen. Kustannustehokkuuden säilyttämiseksi vaaditaan uudenlaisia keinoja parantaa samalla verkkojen toimintaa.

Perinteisesti tehokkuutta on optimoitu parametreja säätämällä mutta tekoäly ja koneoppiminen (AI&ML) tarjoavat mahdollisuuden dynaamisempaan ja tarkempaan ohjaamiseen. Seuraamalla verkon tilaa ja käyttäytymistä voidaan tekoälyn ja koneoppimisen algoritmeilla löytää optimaalisia asetuksia, joilla käyttäjät saavat parhaan käyttökokemuksen ja toisaalta operaattorin käyttökustannukset minimoidaan. Kustannussäästöjä voidaan löytää laitemäärän optimoinnin lisäksi mm tehonkulutuksen minimoimisesta.

Tekoälyn ja koneoppimisen sovelluksia voidaan integroida mobiiliverkkojen laitteisiin tai niitä voidaan asentaa erilliselle RIC (RAN Intelligent Controller) verkkoelementille, joka on määritelty O-RAN alliancen toimesta ja joka hyödyntää uutta rajapintaa jolla se liittyy mobiiliverkkoon.

Devecton palvelut

LTE ja 5G RAN SW kehitys
 • Radio access sovelluskehitys
 • Laitteistoläheinen SW LTE, 5G NR radioon ja muihin verkko elementteihin
 • IoT Radio Access SW (NB-IoT, Cat-M1)
 • AI/ML sovellukset ja algoritmit
Runkoverkkojen kehitys
 • Pilvipalvelut, mikropalvelut ja kontitetut ratkaisut
 • korkean suorituskyvyn virtuaaliset verkko toiminnot (Virtual Network Functions)
Mobiilisovelluskehitys
 • iOS/Android/Linux alustat
 • Sulautetut järjestelmät
IoT palvelut, tuotteet ja alustat
 • Sulautetut langattomat järjestelmät
 • IoT alustat
 • Pilviratkaisut
Laadunvarmistus
 • Sulautettujen langattoien järjestelmien testaus
 • yksikkö/integraatio/toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus
 • Ilmarajapinnan (OTA) testaus
 • Testiautomaatio / CI&CD / DevOps

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Jani Leskinen

Business Director, Oulu region