Toimialan trendejä ja haasteita

Viime vuosina digitalisaatio on tullut voimakkaasti myös perinteisen teollisuuden alalle. Yritykset joutuvat nyt tosissaan miettimään, millaisten digitaalisten palveluiden kehittäminen ja kokeileminen voisi tuoda kilpailuetua muuttuvassa markkinassa. Siksi olemme listanneet tälle sivulle tärkeimpiä asioita, joita sinun tulee seurata, jotta yrityksesi pysyy teollisuuden muutoksessa mukana. Nämä on hyvä tietää, olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo aloittanut teollisten prosessien automatisointia ja uusien palveluiden kehittämistä.

Megatrendejä teollisuuden ja tuotannon toimialalla ovat:

 • Datalla johtaminen
 • Teollisuuden digitaaliset palvelut
 • Tuotannon digitalisaatio
 • Energiatehokkuus laitteissa ja prosesseissa

Datalla johtaminen

Teollisuuden ja tuotannon digitalisoituessa datalla johtaminen on noussut isoksi megatrendiksi. Yritykset tavoittelevat tilannetta, jossa kaikki tieto tuotannosta, asiakkaista, myynnistä tai laitteiden käytöstä saadaan kerättyä luotettavasti ja tehokkaasti yhteen paikkaan. Teollisuuden ja tuotannon toimialalle tyypillisen laajan datamäärän kerääminen ja käsittely vaatii monipuolista osaamista ja hyvin todennäköisesti useita eri kumppaneita. Kokonaisuudessa on otettava huomioon erilaisia tuotantojärjestelmiä, myynnin järjestelmiä, toiminnanohjauksen järjestelmiä joista kaikista pitää kerätä dataa.  Suurin kömmähdys on, että asetetaan mittareita ja aletaan kerätä dataa ilman että kunnolla ymmärretään mitä ollaan mittaamassa.

Lue asiakastarina: Devecto mahdollistaa SERTY:n vision kokonaisvaltaisesta tiedolla johtamisesta

Onnistuessaan datalla johtaminen tuo valtavasti mahdollisuuksia liiketoiminnan ennakointiin. Laadukas data toimii päätöksenteon tukena esimerkiksi hankalissa tilanteissa.

Teollisuuden digitaaliset palvelut

Toisena merkittävänä trendinä teollisuuden ja tuotannon toimialalla on tuotteita tukevien digitaalisten palveluiden kehitys. Teollisuusyritykset voivat tarjota digitaalisia palveluja toisilleen, jolloin integraatiorajapinnat lisääntyvät merkittävästi. Erilaisten digitaalisten palveluiden integroimisesta yhteen Devectolla on runsaasti kokemusta. Asiakkaamme Aidon otti merkittävän askeleen sähkömittaridatan modernisoinnissa ja digitalisoinnissa, kun pilviympäristöllä tehostettiin etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien tuottaman sähkönkulutusdatan ketterää hallintaa. Taustalle on luotu paljon rajapintoja, joiden kautta Aidonin asiakkaat pääsevät kiinni omaan dataansa helposti ja reaaliaikaisesti.

Lue asiakastarina: Datan hallintaa pilvessä – Aidon

Koneoppimisen avulla teollisuuden tuotteista ja palveluista voidaan muokata entistä älykkäämpiä. Koneoppimisalgortimejä voidaan käyttää esimerkiksi datan analysoinnissa. Datan määrän lisääntyessä analyysia siirretään yhä enemmän laitepäässä tapahtuvaksi. Koneoppimisalgoritmeilla voidaan ohjata esimerkiksi vain valikoitu data eteenpäin pilveen. Koneoppimisen avulla on mahdollista käsitellä suuria datamääriä, opettaa järjestelmä tunnistamaan rakenteita ja riippuvuuksia ja havaita poikkeamia normaalista.

Lue lisää mallinnuksen ja kone-oppimisen ratkaisuista

Tuotannon digitalisaatio

Tuotannon digitaalisaatiossa erilaiset työkaluratkaisut tuotantoon ja huoltoon yleistyvät. Tuotteiden massaräätälöinnin myötä tuotehallinta ja varianttien hallinta tuotannossa korostuu. Esimerkiksi metsäkoneen ostaja voi valita varsin laajoista vaihtoehdoista millaisia toimintoja hän koneeseensa haluaa. Erilaisten yksilöiden tuotanto pitää pystyä hallitsemaan tuotannossa, jotta esimerkiksi osataan valita oikeat komponentit. Massaräätälöinti aiheuttaa tuotantoon myös erilaisia riippuvuussuhteita, kun tiettyjen valintojen myötä laitteeseen tulee asentaa tiettyjä pakollisia komponentteja. Kun tuotteista tulee näin kompleksisia, pitää huoltotoimenpiteet pystyä hoitamaan etänä, koska kentältä ei välttämättä enää löydy riittävää osaamista laitteiden huoltoon. Etäpäivitettävyydessä apuna ovat erilaiset VR / AR ratkaisut.

Lue blogi tuotteiden elinkaarenhallinnasta

Energiatehokkuus laitteissa ja prosesseissa

Yksi teollisuuden tuotteiden megatrendeistä on vihreiden arvojen voimistuminen. Esimerkiksi moottoreiden ohjaaminen on tarkempaa kuin ennen. Datan kerääminen ja analysointi puolestaan mahdollistavat esimerkiksi tuotteiden ennakoivan huollon. Mallinnuksella ja simuloinnilla voidaan palveluiden, koneiden ja laitteiden kehityksessä saavuttaa merkittäviä hyötyjä nopeamman tuotekehityssyklin ja parantuneen tehokkuuden ja laadun kautta.

Automatisaation ja automaation kehityksen myötä myös testaaminen on tehtävä digitaalisesti, esimerkiksi digitaalisen prototyypin avulla. Tulevaisuudessa digitaalinen prototyyppi voidaan kehittää simuloimalla ilman että fyysisen laitteen osia tarvitaan simulaatioon mukaan. Myös koneoppimisalgoritmit olisi mahdollista esiopettaa simulaatiomallilla.

Devecton palvelut

Koneiden ja laitteiden ohjelmistot
 • Sulautetut järjestelmät
 • Ohjaimet ja logiikat
 • Mittaukset ja anturit
 • Langattomat ratkaisut
 • Testaus ja laadunvarmistus
Simulointi ja mallinnus

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Koneoppiminen ja analytiikka

Sulautettu osaaminen (mm. mittarit ja sähkönsiirron/käytön laitteet, sähköautojen laturit)

 • Langattomat ratkaisut (BLE + mobiiliteknologiat)
 • Testaus ja laadunvarmistus (Condis)
Digitaaliset palvelut ja integraatiot

Mittarointi ja datan määrä kasvaa jatkuvasti kun jäljitettävyys on tärkeää. Myös energian loppukäyttäjät vaativat entistä tarkempaa tietoa käyttämänsä energian lähteistä ja ovat yhä kiinnostuneempia energiaseurannan mahdollisuuksista. Asiakkaamme Serty puolestaan raportoi eteenpäin viranomaistahoille. Me Devectolla olemme rakentaneet lukuisia ratkaisuja laajan datamäärän hallintaan.

Datan keräys ja raportointi

Meillä on vahvaa osaamista matemaattisessa mallinnuksessa. Mallipohjaisen suunnittelun keinoin voimme simuloida kattavasti esimerkiksi akkujärjestelmiä ja akunhallintajärjestelmiä. Olemme myös mukana MathWorks Connections -kumppanuusohjelmassa.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Kimmo Rintala

Business Director, Tampere region