Viime vuosina digitalisaatio on tullut voimakkaasti myös perinteisen teollisuuden alalle. Yritykset joutuvat nyt tosissaan miettimään, millaisten digitaalisten palveluiden kehittäminen ja kokeileminen voisi tuoda kilpailuetua muuttuvassa markkinassa. Siksi olemme listanneet tälle sivulle tärkeimpiä asioita, joita sinun tulee seurata, jotta yrityksesi pysyy teollisuuden muutoksessa mukana. Nämä on hyvä tietää, olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo aloittanut teollisten prosessien automatisointia ja uusien palveluiden kehittämistä.

Toimialan trendejä ja haasteita:

 • Datalla johtaminen
 • Teollisuuden digitaaliset palvelut
 • Tuotannon digitalisaatio
 • Energiatehokkuus laitteissa ja prosesseissa

Datalla johtaminen

Teollisuuden ja tuotannon digitalisoituessa datalla johtaminen on noussut isoksi megatrendiksi. Yritykset tavoittelevat tilannetta, jossa kaikki tieto tuotannosta, asiakkaista, myynnistä tai laitteiden käytöstä saadaan kerättyä luotettavasti ja tehokkaasti yhteen paikkaan. Teollisuuden ja tuotannon toimialalle tyypillisen laajan datamäärän kerääminen ja käsittely vaatii monipuolista osaamista ja hyvin todennäköisesti useita eri kumppaneita. Kokonaisuudessa on otettava huomioon erilaisia tuotantojärjestelmiä, myynnin järjestelmiä, toiminnanohjauksen järjestelmiä joista kaikista pitää kerätä dataa.  Suurin kömmähdys on, että asetetaan mittareita ja aletaan kerätä dataa ilman että kunnolla ymmärretään mitä ollaan mittaamassa.

Onnistuessaan datalla johtaminen tuo valtavasti mahdollisuuksia liiketoiminnan ennakointiin. Laadukas data toimii päätöksenteon tukena esimerkiksi hankalissa tilanteissa.

Teollisuuden digitaaliset palvelut

Toisena merkittävänä trendinä teollisuuden ja tuotannon toimialalla on tuotteita tukevien digitaalisten palveluiden kehitys. Teollisuusyritykset voivat tarjota digitaalisia palveluja toisilleen erilaisten integraatiorajapintojen avulla. Näin dataa ja tietoa päästään jakamaan ja tietoa voidaan kumuloida oikeaan paikkaan ja oikeaan tarpeeseen.

Mallinnuksen ja koneoppimisen avulla teollisuuden tuotteista ja palveluista voidaan muokata entistä älykkäämpiä. Koneoppimisalgortimejä voidaan käyttää datan analysoinnissa ja luokittelussa. Datan määrän lisääntyessä analyysia siirretään yhä enemmän laitteissa tapahtuvaksi.

Asiakkaamme Aidon otti merkittävän askeleen sähkömittaridatan modernisoinnissa ja digitalisoinnissa, kun pilviympäristöllä tehostettiin etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien tuottaman sähkönkulutusdatan hallintaa.

Tuotannon digitalisaatio

Tuotannon digitaalisaatiossa erilaiset työkaluratkaisut tuotantoon ja huoltoon yleistyvät. Tuotteiden massaräätälöinnin myötä tuotehallinta ja varianttien hallinta tuotannossa korostuu. Esimerkiksi metsäkoneen ostaja voi valita varsin laajoista vaihtoehdoista millaisia toimintoja hän koneeseensa haluaa. Erilaisten yksilöiden tuotanto pitää pystyä hallitsemaan tuotannossa, jotta esimerkiksi osataan valita oikeat komponentit.

Massaräätälöinti aiheuttaa tuotantoon myös erilaisia riippuvuussuhteita, kun tiettyjen valintojen myötä laitteeseen tulee asentaa tiettyjä pakollisia komponentteja. Kun tuotteista tulee näin kompleksisia, pitää huoltotoimenpiteet pystyä hoitamaan etänä, koska kentältä ei välttämättä enää löydy riittävää osaamista laitteiden huoltoon. Etäpäivitettävyydessä apuna ovat erilaiset VR / AR ratkaisut.

Energiatehokkuus laitteissa ja prosesseissa

Yksi teollisuuden tuotteiden megatrendeistä on vihreiden arvojen voimistuminen. Esimerkiksi moottoreiden ohjaaminen on tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Datan kerääminen ja analysointi puolestaan mahdollistavat esimerkiksi tuotteiden ennakoivan huollon. Mallinnuksella ja simuloinnilla voidaan palveluiden, koneiden ja laitteiden kehityksessä saavuttaa merkittäviä hyötyjä nopeamman tuotekehityssyklin ja parantuneen tehokkuuden ja laadun kautta.

Automatisaation ja automaation kehityksen myötä myös testaaminen on tehtävä digitaalisesti, esimerkiksi digitaalisen prototyypin avulla. Tulevaisuudessa digitaalinen prototyyppi voidaan kehittää simuloimalla ilman että fyysisen laitteen osia tarvitaan simulaatioon mukaan. Myös koneoppimisalgoritmit olisi mahdollista esiopettaa simulaatiomallilla.

Devecton palvelut

Koneiden ja laitteiden ohjelmistot
 • Sulautetut ja Linux-pohjaiset järjestelmät
 • Mittaukset, anturit, ohjaimet ja logiikat
 • Langattomat ratkaisut
 • Säätö- ja ohjausalgoritmikehitys
 • Testaus ja laadunvarmistus
Simulointi, mallinnus ja koneoppiminen
 • Mekaanisten, hydraulisten, sähköisten järjestelmien mallinnus ja simulointi
 • Ohjaus- ja säätöalgoritmikehitys
 • Autonomisuus ja koneoppiminen
 • Mathworks kumppani
Digitaaliset palvelut ja integraatiot
 • Sovelluskehitys
 • UX suunnittelu
 • Integraatiot järjestelmien ja laitteiden välillä
 • Pilvi ja on-premise ratkaisut
 • Testiautomaatio
Datan keräys ja raportointi
 • Edge ja connectivity laitteet
 • Tiedonsiirtoprotokollat ja tietoturva
 • Pilvipalvelut
 • Integraatiot järjestelmien välillä
 • Raportointi ja BI ratkaisut
Testaus ja laadunvarmistus
 • Testausautomaatio kehitys
 • Ohjelmistoprosessin kehitys
 • HIL testaus järjestelmät

Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Kimmo Rintala

Business Director, Tampere region